Hvad er arbejdsvarians?

Arbejdsvarians henviser til en situation, hvor de faktiske arbejdsomkostninger afviger fra forventede eller budgetterede lønomkostninger. Dette koncept anvendes mest i fremstillingsmiljøer. Hvis du budger 100 timer for et givet projekt med en gennemsnitlig pris på $ 12 pr. Time, er dine forventede lønomkostninger i alt $ 1.200. Hvis du betaler mere eller mindre end $ 1.200 for projektet, pådrager du dig arbejdsvarians.

typer

Arbejdsvarians skyldes enten effektivitet eller afvigelser. Effektivitetsvariation resultater, når den faktiske arbejdstid er mere eller mindre end budgetteret tid for et projekt. Prisafvigelse betyder, at du har betalt mere i timen end forventet. Det kan forekomme med overarbejde eller når du har højere lønmodtagere på et projekt end forventet. Arbejdsvarians er temmelig typisk, men beskeden varians er normalt ikke en stor faktor i fremstillingen, fordi materialer og andre produktionsomkostninger ofte er meget højere.

Anbefalet

IRS Regler for Netting Langtidsgevinster Mod Korttidsforløb
2019
Sådan tilføjes en Solid State Disk (SSD) til en stationær computer
2019
Analyse af en kaffebar, der bruger PERT-CPM
2019