Hvad er arbejdsvarians?

Arbejdsvarians henviser til en situation, hvor de faktiske arbejdsomkostninger afviger fra forventede eller budgetterede lønomkostninger. Dette koncept anvendes mest i fremstillingsmiljøer. Hvis du budger 100 timer for et givet projekt med en gennemsnitlig pris på $ 12 pr. Time, er dine forventede lønomkostninger i alt $ 1.200. Hvis du betaler mere eller mindre end $ 1.200 for projektet, pådrager du dig arbejdsvarians.

typer

Arbejdsvarians skyldes enten effektivitet eller afvigelser. Effektivitetsvariation resultater, når den faktiske arbejdstid er mere eller mindre end budgetteret tid for et projekt. Prisafvigelse betyder, at du har betalt mere i timen end forventet. Det kan forekomme med overarbejde eller når du har højere lønmodtagere på et projekt end forventet. Arbejdsvarians er temmelig typisk, men beskeden varians er normalt ikke en stor faktor i fremstillingen, fordi materialer og andre produktionsomkostninger ofte er meget højere.

Anbefalet

Egenskaber ved de fire faser af forretningscyklussen
2019
Sådan bliver du en parfumedistributør
2019
Lov om hunde i en købmand
2019