Hvad er fordelene ved Fair Labor Standards Act?

Arbejdere inden for den offentlige og private sektor har ret til at arbejde i overensstemmelse med rimelige arbejdsnormer. Medarbejdere har lige rettigheder i relation til alle aspekter af deres beskæftigelse og arbejdsmiljø. Fair Labor Standards Act gavner arbejdstagere ved at regulere beskæftigelsesspørgsmål, såsom føderal minimumsløn, overarbejde løn og ansvarsopgaver for arbejdsgivere. Arbejdsgivere skal forblive i overensstemmelse med gældende arbejdslovgivning for at undgå eventuelle civilretlige eller strafferetlige overtrædelser.

Rimelig Betaling

Fair Labor Standards-loven er ansvarlig for at regulere minimumslønnen, hvor en arbejdsgiver har lov til at betale medarbejdere. Minimumslønkravene er gavnlige, fordi de sikrer, at en arbejdstager er opmærksom på den garanterede løn, de vil tjene til en bestemt beskæftigelse. Føderal mindsteløn bekræfter også, at medarbejderne ikke vil blive betalt urimelig indtjening for det arbejde, de udfører. Nogle arbejdsgivere modtager en kredit for deres tippede medarbejdere. For arbejdsgiveren at kræve en tip kredit, skal det betale arbejdstagerne et garanteret minimum for deres tjenester. Dette vil sikre, at arbejderen stadig betales fornuftig indkomst, selvom de bliver tippet dårlig.

Rimelige arbejdstimer

Fair Labor Standards Act er gavnlig, fordi det sikrer rimelige arbejdstider for medarbejdere, især for unge arbejdstagere. Ungdomsarbejdere yngre end 16 år har særlige begrænsninger på den tid, de får lov til at arbejde på skoledage såvel som ikke-skoledage.

Arbejdsgiverne har ret til at fastsætte det antal timer, deres medarbejdere arbejder i en given arbejdsuge. Arbejdsgiverne skal dog betale deres ansatte en præmie for den tid, der arbejdes i over 40 timer i en arbejdsuge. Betaling for yderligere arbejdstimer er lig med "tid og halvdel" af en medarbejders faste løn.

Arbejdsgiveroverholdelse

Fair Labor Standards Act forvalter arbejdsgiveren overholdelse af de arbejdslove, der påvirker arbejdstagernes løn og rimelige arbejdsmiljøer. Uden handling ville det være vanskeligt at regulere nogle arbejdsgiveres uretfærdige praksis, fordi arbejdstagere ville have ringe adgang til at indgive klager over deres virksomheder. Det amerikanske arbejdsministerium har overholdelsesværktøjer, som arbejdsgiverne kan udnytte for at sikre, at de overholder arbejdsloven. Arbejdsgivere, der forbliver i overensstemmelse med lovgivningen i FLSA, sørger for rettidig og præcis løn for deres ansatte samt at føre passende registreringer, der kan påvirke deres arbejdsstands interesser.

Anbefalet

Sådan får du YouTube til at køre mere glat
2019
Det gennemsnitlige lønniveau for rekreativ ledelse
2019
10 tips til virksomheds e-mail-etikette
2019