Betydning af likvidation

Likvidation er processen med at konvertere en virksomheds aktiver til kontanter. Likvidation af et aktiv kan ske ved en virksomhed på frivillig basis eller ufrivilligt gennem konkurs. Selvom et selskab afvikles, når det ophører med alle aktiviteter, kan det også afvikle aktiver, når det afvikler et projekt eller afslutter kun en del af sine aktiviteter.

Likvidationsproces

Når et selskab søger at opløse, skal det afvikle operationer og sælge sine aktiver. Virksomheden skal bruge midlerne fra denne likvidation til at betale kreditorer i overensstemmelse med deres prioritet. Derfor sikres sikrede kreditorer først, usikrede kreditorer og medarbejdere betales med anden prioritet, og derefter betaler investorer eventuelle resterende midler.

Ufrivillig likvidation

I henhold til kapitel 7 i United States Bankruptcy Code kan en virksomhed blive tvunget til ufrivilligt at afvikle aktiver, hvis den ikke betaler sine kreditorer. I denne proces udnytter en rettighedshaver, som er udnævnt til domstolene, selskabets aktiver og sælger det på auktion. Provenuet fra salget bruges til at betale kreditorer.

Anbefalet

LLC Regler for ejendomsinvesteringer
2019
HR modul træning
2019
Sådan tilføjes skrifttyper i Photoshop CS3
2019