Legalities of Selling Retail Clothing

Når du åbner en detailbutik, skal du først få de rette licenser og certifikater til at fungere lovligt. Ophold også på lovgivningen i forbindelse med distribution af tøj gennem en butik. Hvis du forsøger at sælge tøj uden at følge din stats lovgivning, kan du blive udsat for voldsomme sanktioner.

Videresalgscertifikat

Før du køber tøj fra grossister, kan din stat kræve, at du får et videresalgscertifikat. Videresalgscertifikatet giver dig mulighed for at købe direkte fra en grossistleverandør uden at blive underlagt din stats påkrævede moms. For at modtage tilladelsen skal du søge gennem din stats afdeling for indtægter og angive dit firmanavn, type, placering og beskrivelse af detailtjenester.

Sælgers tilladelse

En sælger tilladelse kræves af de fleste stater, hvis du ønsker at sælge detailtøj. Stater, der er undtaget fra sælgerens tilladelseskrav, omfatter Alaska, New Hampshire og Oregon. Både forhandlere og grossister i detailbeklædning skal have en sælger tilladelse. Tilmeld dig en sælgers tilladelse gennem din stats afdeling for indtægter eller momskontor.

Mærkningslove

Ifølge Federal Trade Commission skal du overholde mærkningskravene, hvis du sælger produkter omfattet af tekstil- og uldlovene. Tøj foruden hatte og sko skal mærkes korrekt for at undgå at være i strid med lovene. Kravene er, at du kun sælger produkter, der indeholder navnene og stoffet for hvert tøjstykke. Fabrikanten og oprindelseslandet skal også medtages på etiketter.

Sikkerhed

Hvis du sælger brugte detailsalgstøj, skal du holde dig ajour med forbrugerbeskyttelseslovgivningen for at holde usikre produkter ud af hylderne. For eksempel kræver forbrugsforsyningsforbedringsloven forsendelsesbutikker og sparsommelsbutikker for at teste børnetøj til tilstedeværelse af bly og phthalater. Tøj, der ikke er testet, skal smides ud for at overholde lovene.

Anbefalet

Sådan får du din computer til at køre hurtigere uden en fabriksindstilling
2019
Sådan overfører du filer fra C: Kør til F: Drev
2019
Virkningen af ​​flad organisationsstruktur på kommunikation
2019