Hvordan balancerer og afstemmer jeg hovedbogen?

Afstemninger, der udføres i regnskabsføring for at minimere fejl, er i grunden sammenligninger af to forskellige rapporter eller dokumentation. Fordi generalbogen eller G / L består af konti, betyder afstemning det at afstemme konti, såsom kontanter og konti. Afstemninger er gode kontroller for at identificere fejl og misbrug og er ofte en del af den samlede interne kontrol af en virksomhed.

1.

Bekendtgør dig med dine balancekonti. Mange virksomheder afstemmer alle balancen G / L konti, såsom kontanter, investeringer, anlægsaktiver, gældsforpligtelser, tilgodehavender og varebeholdninger månedligt. Kontanter og investeringer er forenet med bank- og mæglerfirmaernes erklæringer. Tilgodehavender, tilgodehavender, anlægsaktiver og opgørelse er forenet med rapporter i deres egne moduler. Eksempelvis foretages en afstemning ved afregning ved at sammenligne betalingsbeløbet i G / L og en aldringsrapport fra kontoudbetalingsmodulet. I tilfælde af opgørelse kan en opgørelse og værdiansættelse foretages mindst en gang om året for at sikre, at oplysningerne i opgørelsesmodulet er korrekte.

2.

Kend dit resultatopgørelse G / L-konti. Mange virksomheder afstemmer deres resultatopgørelseskonti, f.eks. Sammenligning af lønudgifterne pr. Kvartal eller år med udbetalinger fra eksterne lønninger. Nogle gange afstemmer firmaer andre udgifter, såsom husleje og andre store regninger, ved at se på de faktiske regninger og sammenligne beløbene med G / L.

3.

Udfør en prøvebalancerapport eller en balancerapport for at sikre, at din generelle hovedbog er i balance. Out-of-balance situationer sker, når ubalancerede journalposteringer bogføres ved en fejl eller på grund af et systemproblem. Nogle systemer giver dig mulighed for nemt at identificere transaktioner uden for balance, mens andre vil tvinge dig til at eksportere journalposter til Excel og analysere dem der.

Anbefalet

Sådan laver du en QuickBooks skabelon
2019
Sådan logger du af AirStation Web Access
2019
Sådan laver du en ejer tegner ud af en multimember LLC
2019