Hvordan arbejder Bail Bond Companies?

Bail bonds virksomheder hjælper personer, der er blevet anklaget for lovovertrædelser lovligt uden for fængslet, mens de afventer retssag. Statlige love regulerer bail bonds virksomheder, og forordningerne kan være ret komplekse. Iværksættere, som måske overvejer at komme ind i denne virksomhed, bør være opmærksomme på, at der er en stærk tendens blandt aktivister og juridiske grupper til at forkaste eliminering eller reduktion af krav om kontant kaution i retssystemet, hvilket kan gøre borgernes obligationsforetagen forældet.

Hvad er kaution?

Når folk er blevet anklaget for en lovovertrædelse, vises de for en dommer, der afgør, om de kan frigives til samfundet, før de forsøges. I nogle tilfælde kan den anklagede frigives ved egen anerkendelse, hvilket betyder, at retten tillader den enkelte at møde op til den næste retsdato og overholde alle de betingelser, som dommeren har fastsat, såsom at holde et job eller afstå fra at bruge alkohol.

Hvis en dommer ikke er overbevist om, at den tiltalte vil overholde domstolens krav, kan hun kræve, at den enkelte forsikrer sin ret til domstol ved at oprette et bestemt beløb. Denne betaling kaldes kaution, og den kan variere fra et relativt lavt beløb til godt i millioner. Retten har penge indtil prøven er afsluttet. Hvis den anklagede har opfyldt betingelserne for kautionen, vil pengene blive returneret.

Hvad laver en kautionskreditvirksomhed?

I mange tilfælde har den anklagede ikke råd til at betale hele kautionen. Hvis hun ikke er i stand til at rejse penge fra familie og venner, kan hun muligvis henvende sig til et bail bonds firma for at få hjælp. Kreditteringsselskabet sælger den tiltalte en kaution, der optræder som en forsikring, som den anklagede vil møde i retten, når han pålægges at gøre det. Personer, der ejer et bail bonds firma, er nogle gange kendt som bail bondsmen.

Prisen for fængselsobligationen er typisk en procentdel af kautionen. Dette beløb kan være begrænset af statens lovgivning, men er ofte omkring 10 procent af den samlede kaution. Derudover kan kautionistfirmaet kræve, at den anklagede sikrer sikringen med sikkerhedsstillelse, som f.eks. Gerning til et hus eller en bil, smykker eller andre værdigenstande. En beskyldningsmands ven eller familiemedlem kan blive enige om at stille sikkerhed for at sikre lånet. Derfra sender bail bonds firmaet en repræsentant til retten til at betale en del af kautionen og garanterer resten af ​​resten, såfremt den anklagede ikke vises, når det kræves.

Hvordan tjener en Bail Bonds Service penge?

En sikkerhedstjeneste tjener penge fra prisen på en obligation. Den procentdel, der betales af klienten, returneres ikke til ham, men opkræves som gebyr for selve obligation. Derfor foreslår nogle juridiske rådgivere, at kunderne forsøger at undgå at bruge en obligationsservice, når det er muligt. Advokater vil undertiden forsøge at arbejde med dommere for at reducere størrelsen af ​​kautionen, så den anklagede og hans familie ikke er forpligtet til at betale, hvad der kan være en stor sum penge, som de aldrig kommer tilbage.

Hvad sker der, når en klient hopper over domstol?

I de fleste tilfælde overholder den anklagede retlige krav. Men nogle klienter undlader at gøre det. Når dette sker, er borgerobligationsselskaberne bemyndiget ved lov til at anholde deres klienter og bringe dem til retten. Klienter hentes ofte af professionelle borgere, der undertiden er kendt som bounty hunters, som er uddannet til at spore ned og sikkert anse flygtninge. Hvis kunden ikke kan befinde sig, er bail bonds firmaet ansvarlig for at betale kaution til retten. Dette kan tvinge virksomheden til at udnytte alle aktiver, der anvendes som sikkerhedsstillelse for obligationen. Dette omfatter sikkerhedsstillelse, der tilbydes af tredjeparter, såsom venner og familiemedlemmer.

Hvordan bliver du en bail bondsman?

Processen med at blive en bail bondsman er forskellig for hver stat, men kræver typisk en person at gennemføre et godkendt træningsprogram, gennemgå en baggrundskontrol og få en kautionebinding. Mange stater kræver også licenserede kautionistagenter til at fuldføre efteruddannelseskurser som en betingelse for licensfornyelse. Ud over individuelle agentlicenser kan statslove også kræve, at virksomheden selv gennemgår en separat virksomhedslicensproces.

Andre tjenester

Nogle borgereobligationsselskaber tilbyder tjenester ud over at binde dem, der er blevet anklaget for en forbrydelse. Typiske tjenester omfatter procesbetjening, hvilket betyder, at hånden leverer juridiske dokumenter til sagsøgte i civile sager såvel som private undersøgelser. Færdighedssættet for begge handler overlapper ofte med borgernes borgere, som måske skal spore klienter, der ikke har fundet sted i retten.

Det skal bemærkes, at stater regulerer både processervere og private detektiver, så enkeltpersoner, der tilbyder enten eller begge tjenester, må muligvis få en særskilt professionel licens til hver handel. Bail bond service-ejere bør undersøge loven i deres stater for at finde ud af, hvad slags licens krav de skal møde. Indhentning af separate licenser kan kræve yderligere gebyrer, uddannelsesprogrammer og kautionobligationer.

Vigtige overvejelser

Personer, der kommer ind i denne industri, bør være opmærksomme på de potentielle risici. Disse omfatter:

  • Arbejder inden for strafferetssystemet: Selvom ikke alle, der søger en kaution, er skyldige i en forbrydelse, er mange kunder eller har været i fortiden. Det kan være udfordrende at arbejde med denne befolkning, især da mange kan leve med psykisk sygdom eller stofmisbrug.

  • Beslaglæggelse af familieaktiver: Mange familiemedlemmer vil gøre det rigtige og vil være enige om at stille sikkerhed til sikring af en obligation. Hvis den anklagede bliver en flygtning, skal bail bonds firmaet tage disse aktiver, hvilket kan være et hjem, en bil eller anden værdifuld ejendom. I nogle ekstreme tilfælde kan den person, der stiller sikkerhedsstillelsen sammen med deres familiemedlemmer, blive hjemløse på grund af hjemmeafskærmning. Mens denne praksis er nødvendig for virksomheden at forblive i erhvervslivet, kan det være følelsesmæssigt beskatning.
  • Ansættelse genopretningsmidler (bounty hunters): Recovery midler har betydelige kræfter, når man forsøger at spore en flygtning. Disse kræfter omfatter drift i flere tilstande og at kunne bruge kraft, når man begriber en flygtning. På grund af dette niveau af myndighed og ansvar skal borgernes obligationsselskaber være forsigtige, når de ansætter genopretningsagenturer og fastsætter klare parametre for deres adfærd, mens de søger en klient.
  • Finansiel forpligtelse: Et kautionsselskab er økonomisk ansvarlig for kunder, der ikke optræder i retten. Virksomheden skal have tilstrækkeligt pengestrømme til at styre omkostningerne ved at betale det fulde beløb af kaution og ansætte borgergenvindingsagenter for at lokalisere flygtige kunder.

  • Regulatoriske overholdelse: Bail bond tjenester er ofte tæt reguleret af statens lovgivning. Ejere skal stræbe efter at forblive i overensstemmelse med love og regler, som kan ændre sig over tid.

Anbefalet

Incitamentsplaner og medarbejder ønsker og behov
2019
Marketing Ligheder mellem produkter og tjenester
2019
Fordele ved iværksætteri eller intrapreneurship
2019