Går bankinteresse på balancen?

Selvom din virksomhed får størstedelen af ​​sine penge fra driften, tjener virksomheden mindst et par dollars i bankinteresse, hvis du bruger en checkkonto, der betaler renter eller holder en regnfondsdag på en opsparingskonto. Denne rente tæller dog som renteindtægter, som går på resultatopgørelsen frem for balancen.

Resultatopgørelse Funktion

Resultatopgørelsens funktion er at vise de indtægter, der genereres, og omkostninger, der afholdes af en virksomhed over en given periode. Således vil en resultatopgørelse for det foregående år vise renteindtægterne som en linjepost. Balancen viser derimod kun selskabets aktiver og passiver på et bestemt tidspunkt. Naturligvis er alle interesser, som virksomheden modtager (og endnu ikke brugt) inkluderet i virksomhedens aktiver, men der er ingen måde at fortælle, hvor meget af selskabets kontanter, der stammer fra bankrenter, lige fra balancen.

Anbefalet

Sådan installeres et spamfilter i webmail
2019
Store problemer i detailbranchen
2019
Sådan tilføjes en scanner til CS3
2019