Kan en arbejdsgiver tilbageholde uddannelsesbidrag fra en endelig betalingstjek?

En arbejdsgiver må ikke tilbageholde nogen penge fra din endelige lønseddel, medmindre du har givet ham skriftlig tilladelse til at gøre det. Der findes dog en række måder, hvormed din arbejdsgiver kan forsøge at tilbagekøbe udestående penge, men det kræver ham at fremlægge bevis for, at du skylder pengene. Dette er ikke altid muligt med uddannelsesmæssige refusioner.

Uddannelsesgodtgørelser

Din arbejdsgiver kan aftale at finansiere dine studier af flere grunde. Disse kan omfatte kursusets relevans for dit arbejde, den værdi, som din arbejdsgiver har på at beholde dig som medarbejder eller en aftale om at arbejde for virksomheden i en bestemt periode. I de fleste tilfælde skal du betale på forhånd for studierne, bestå kurset og derefter kræve betaling fra din arbejdsgiver for fuld eller delvis refusion. Hvis du trækker dig fra virksomheden, er arbejdsgiverens ret til at tilbageholde refusionen afhængig af flere problemer.

Tilbageholdelse

Din arbejdsgiver kan være i stand til at tilbageholde din refusion, hvis du har underskrevet en aftale, der angiver forpligtelser i bytte for finansieringen, og nogle af disse forbliver uopfyldte. For eksempel, hvis du har forpligtet dig til at arbejde i et år, og du træder tilbage efter seks måneder, kan arbejdsgiveren beslutte at finansiere kun en del af uddannelsen, som f.eks. 50 procent.

Skriftlig aftale

Vilkårene i den skriftlige aftale giver dig mulighed for at afgøre, om din arbejdsgiver kan tilbageholde penge. Det er ulovligt for ham at fratrække penge til ethvert emne, der ikke er lovligt krævet, medmindre du udtrykkeligt har givet ham skriftlig tilladelse til det, eller han har fået en bekendtgørelse gennem retten.

Endelig betalingstjek

I de fleste stater skal arbejdsgiveren udstede din endelige lønseddel fuldt ud inden for et vist antal dage efter din sidste arbejdsdag. Hvis han mener og kan give rimelige beviser for, at du ikke har opfyldt din del af aftalen, men ikke har den skriftligt, er det eneste handlingsforanstaltning, han har til rådighed, at sagsøge dig for beløbet.

Juridiske skridt

For at tage lovlige skridt for at få pengene tilbage, mener han, at han skylder ham. Din tidligere arbejdsgiver skal give dig en faktura eller en anden skriftlig erklæring om det beløb, han mener er skyldig for ham, og årsagerne til, at den skal betales. Han skal give dig en tid til at foretage betaling, f.eks. 10 arbejdsdage, og fastsætte dette på dokumentet. Hvis du ikke udbetaler betaling på det tidspunkt, kan han påbegynde en retssag mod dig for at få pengene tilbage, enten i småkrav eller i almindelig domstol afhængigt af beløbet.

Anbefalet

Hvordan man opbygger et Corporate Entertainment Team
2019
Sådan Lær at være en succesfuld Small Business Owner
2019
Sådan indsættes et billede i Outlook Web Access
2019